8 Mayıs 2017 Ayşe Hazar Köksal semineri

8 Mayıs 2017 Ayşe Hazar Köksal semineri

Sanatın Kurumsallaşma Sürecinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Doç.Dr.Ayşe Hazar Köksal 8 Mayıs 2017 18:30 İTÜ Taşkışla Sanat dünyası üretici, tüketici ve dağıtıcı olmak üzere farklı aktörlerin etkileşimde olduğu bir sosyal ağ olarak tanımlanır. Bu aktörler arasında, sanat müzesi, üretici, tüketici ve dağıtıcı aktörlerin kesişiminde yer almakla kalmaz. Bunun ötesinde, ulus devlet ve modernitenin kurgulanışında üstlendiği rol ve bu rolü meşrulaştırdığı otoriter bilgi rejimi ile bu aktörlerin tanımlanması, değişmesi ve dönüşmesinde etkin olur. Zira, sanat müzesi, anlık ile kadim olanın, çağdaş ile tarihin belirlendiği en etkin, ritualistik mekanlardan biridir. Bu nedenle de, sanat dünyasını oluşturan bu aktörlerin, başta sanatçı ve yapıtı olmak üzere kurumsallaşma ve özerkleşme arasında gidip gelen devinimin, mücadelenin en etkin alanı yine sanat müzesidir. Bu konuşmada, Türkiye’nin ilk modern, kamusal sanat müzesi olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi ekseninde, Türkiye’de sanat dünyası kurumsallaşma ve özerkleşme kavramları çerçevesinde ele alınacaktır. Kuruluş tarihi olan 1937’den itibaren, müze ile sanat dünyasının birbirlerinin dönüşümüne etkileri kırılma noktaları ve vaka analizleri üzerinden izlenecektir. Bu çerçevede, Türkiye sanat dünyasının kurumsallaşma ve özerkleşme arafında kalma halinin özgünlüğü ve bu özgünlüğün yeni sanat tarihi yazımına etkileri tartışılacaktır. Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İTÜ ve Maastricht Üniversitesi ortak programı olan Bilim, Teknoloji ve Toplum alanında müzecilik ve teknoloji üzerine yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Doktorasını Prof. Dr. Ayla Ödekan danışmanlığında, İTÜ Sanat Tarihi Doktora programında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ekseninde sanatın kurumsallaşması üzerine yapmıştır. Halen Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Genç Sanat, Artist, Sanat Dünyamız gibi dergilerde çağdaş sanat, müze, bienal ve kurumlar üzerine yazıları bulunan Köksal, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) ve College Arts Association üyesidir. Çalışma alanları arasında sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri gibi konular bulunmaktadır.