20 Kasım 2017 Işıl Çokuğraş Semineri - OSMANLI'DA MARJİNALİTE VE MEKÂN: BEKÂR ODALARI VE MEYHANELER

20 Kasım 2017 Işıl Çokuğraş Semineri - OSMANLI'DA MARJİNALİTE VE MEKÂN: BEKÂR ODALARI VE MEYHANELER

MİMAD Doktora tez seminerleri OSMANLI'DA MARJİNALİTE VE MEKÂN: BEKÂR ODALARI VE MEYHANELER Işıl Çokuğraş 20 KASIM 2017 Pazartesi 18:30 Taşkışla Bu seminer geç 18. - erken 19. yüzyıl İstanbulu’nu marjinalite, tekinsizlik, denetim gibi metropolleri tanımlayan modern kavramlar çerçevesinde ele almayı ve bunları kentin belirli mekânları üzerinden tartışmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, dönemin bekâr odaları ve meyhanelerinin iktidarla ve toplumla ilişkileri arşiv belgeleri çerçevesinde değerlendirilecek ve kent içindeki dağılımları incelenecektir. Bekâr odaları ve meyhaneler gibi mekânlar her dönem problemli görülmüş olabilirler, fakat 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında iktidar kente, kamusal alana ve kamusal mekândaki hemen her varoluşa dair, her türlü unsurdan tedirginlik duymaya başlamış ve bu tedirginliği kentsel mekâna dair sürekli bir denetim ve kapatma tehdidi ile ifade etmiştir. Bekâr odaları ve meyhaneler gibi mekânların mütemadiyen ahlaksızlık ve suç söylemleri ile birlikte dile getirilmesi, kentin bu olağan mekânlarının birer marjinalite kaynağı gibi sunulması, yönetimin kente bakışını özetler niteliktedir. Kentin çok yönlü bir okumasına olanak tanıyacak bu seminerde, karmaşık bir sosyal strüktüre sahip İstanbul’un göz ardı edilmiş bir kesiminin kültürel varlıklarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Işıl Çokuğraş 2005 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 2008 yılında İTÜ Mimari Tasarım Programı’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2013 yılında YTÜ Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda doktora çalışmasını tamamlayan Işıl Çokuğraş, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevini yardımcı doçent unvanı ile sürdürmektedir.