MESUT DİNLER SEMİNERİ : 18 ARALIK 2017

MESUT DİNLER SEMİNERİ : 18 ARALIK 2017

TÜRKİYE’DE MİRASIN ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE KORUMA PRATİĞİ VE SİYASET İLİŞKİSİNİN TARİHİ Mesut Dinler 18 Aralık 2017 Pazartesi 18:30 Taşkışla Kültürel mirasın korunması siyasi, ideolojik ve ekonomik bir eylemdir. Çünkü neyin korunmaya değer olduğunu belirleyen sistem, ‘kültürel miras’ı kimin, kim için, hangi koşullarda ve ne zaman tanımladığına bağlıdır. Bu ilişkiler ağını ve koruma mekanizmasının dinamiğini anlamak için güç ilişkilerini sorgulamak gerekmektedir. Türkiye’de korumanın kurumsallaşmaya başladığı on dokuzuncu yüzyıldan bu yana güç sahiplerinin değişmesiyle beraber, kültürel miras kavramı da sürekli olarak yeniden tanımlandı. Bu yeniden tanımlama, sadece değişimlerin bir sonucu değil, aynı zamanda da iktidarların varoluş dayanaklarını sağlam temellere oturtmaları için bir zorunluluktu. Ne var ki bu temel her zaman kaygan bir zemine oturmuştur. Bu seminerde, Türkiye’de kültürel miras kavramının nasıl tariflendiği ve kurumsal olarak nasıl yönetildiği siyasi tarih bağlamında değerlendirilecektir. On dokuzuncu yüzyıldan 1980lere kadar, yüzyıla yakın bir zaman dilimindeki keskin kırılmalara bakılarak, kültürel miras ve siyaset ilişkisi temel olarak İstanbul ve Ankara üzerinden örneklerle iki kısımda tartışılacaktır. İlk kısım Batılılaşma, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine eğilecektir. İkinci kısım ise Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun aktif olduğu 1951-1983 yılları arasına odaklanacak ve bu dönemi ilk kısımın bir uzantısı olarak tarihsel olarak bağlamsallaştırılmaya çalışacaktır. Mesut Dinler ODTÜ’den 2009 yılında Mimarlık lisans derecesini, 2013 yılında Kültürel Mirasın Korunması programından yüksek lisans derecesini aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Restorasyon Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, US/ICOMOS uluslararası değişim programı, Getty Conservation Institute mezun stajyer programını tamamladı. Şu anda Politecnico di Torino Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mirası programında doktora araştırmasını sürdürmekte ve Kültürel Mirası Koruma Derneği’nde Koruma Mimarı olarak çalışmaktadır.