11 Kasım 2019 Zeynep YAZICIOĞLU HALU semineri: Dipoli'den Oodi'ye Total Mekân Anlayışının İzinde Helsinki ve Yakın Çevresi

11 Kasım 2019 Zeynep YAZICIOĞLU HALU semineri: Dipoli'den Oodi'ye Total Mekân Anlayışının İzinde Helsinki ve Yakın Çevresi

"Dipoli'den Oodi'ye Total Mekân Anlayışının İzinde Helsinki ve Yakın Çevresi”
Modern ve çağdaş Finlandiya mimarisinde total mekân anlayışının farklı mekânsal karşılıklarının esneklik, çok işlevlilik, açık plan kavramları üzerinden topografik mimarlığa, arada(in-between) mekânlara, akışkan mekânlara, rampa mekânlara dönüşerek mekânsal karakterini bulduğu görülmektedir. Seminerde, Helsinki ve çevresindeki modern mimarlık ve sonrasındaki dönemlerde farklı Finli mimarlar tarafından tasarlanmış yapılarda total mekan anlayışının esneklik kavramı ile olan ilişkisi mekânsal kurguları üzerinden okunmaya çalışılacaktır.
Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu; İnsan-çevre ilişkilerini, kentsel mekânlarda yürünebilirlik ve konut morfolojisi bağlamında sorguladığı doktora çalışmasını, İTÜ Mimari Tasarım doktora programında bitirdi. “Mimari Tasarım Eğitimi”, “Mimarlıkta Tasarım Yöntemleri”, “İnsan-Çevre Bilimleri ışığında mekân, iç mekân ve kentsel mekân”, “İstanbul’da Modern Konut” konularında çalışmaları bulunmaktadır.. Modern mimarlığın öncü mimarlarından Alvar Aalto ve Le Corbusier mimarlıklarına farklı perspektiflerden bakan kitapları bulunan Dr.Halu; 2019 yılı başından itibaren İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde akademik yaşamına devam etmektedir.