FAZİLET DUYGU SABAN- 29 EYLÜL 2020 : BAUHAUS EKOLÜNDE YETİŞMİŞ ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLARI

FAZİLET DUYGU SABAN- 29 EYLÜL 2020 : BAUHAUS EKOLÜNDE YETİŞMİŞ ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLARI

MİMAD seminerleri webinar olarak ve Prof.Dr.Fazilet Duygu SABAN ile 29 Eylül 2020 19:00'da devam edecek:

(Lütfen kayıt için mimad2012@gmail.com adresine adınızı-soyadını ve eposta adresinizi bildiriniz. webinar linki epostanıza yollanacaktır. )

BAUHAUS EKOLÜNDE YETİŞMİŞ ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLARI

19. Yüzyıl’da değişen toplumsal, sınıfsal ve ekonomik yapı sanat alanında yeni düşüncelerin, yeni ideallerin ortaya çıkmasına neden olmuş,  geçmişin gelenekleriyle tüm bağlarını koparmış ve o ana kadar hayal edilmemiş olanı yapmaya çalışan sanatçılar özgün tasarımları ve fikirleriyle çeşitli akımlar oluşturarak değişen ortama hem katkı sağlamış hem de onu dönüştürmüştür. Bu anlayışın yaygınlaşmasında en önemli rol; ilkeleri, programı, eğitim sistemi, eğitmenleri ve farklı coğrafyalardan gelen öğrencileriyle Bauhaus Okulu’na aittir.  Bu kapsamda Erken Cumhuriyet Döneminde Bauhaus Okulunda eğitim almış ya da okulun ekolünden etkilenerek ürünler vermiş olan mimarlar ve çalışmaları seminer kapsamında ele alınacaktır.

 

Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde lisans, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve University College London, Bartlett School of Planning’de doktora öğrenimini tamamlamıştır. Kentsel koruma, kent morfolojisi ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde görev yapmaktadır.