HASAN FIRAT DİKER : 28.10.2020 - Ayasofya'nın Yer Altı Yapılarının Görüntülenmesi ve Belgelenmesi

HASAN FIRAT DİKER : 28.10.2020 - Ayasofya'nın Yer Altı Yapılarının Görüntülenmesi ve Belgelenmesi

2020-2021 MIM-AD webinarlarında 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:00'da Doç.Dr. Hasan Fırat Diker ile beraberiz

Kayıt için lütfen mimad2012@gmail.com adresine ad-soyadı-eposta adresinizi bildiriniz. webinar linki tarafınıza yollanacaktır

AYASOFYA’NIN YER ALTI YAPILARININ GÖRÜNTÜLENMESİ VE BELGELENMESİ

“Ayasofya Yer Altı Yapılarının Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi” araştırma projesi, FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hasan Fırat Diker başkanlığında, Doç. Dr. Mine Esmer ve Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul ile İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nden Öğr. Gör. Arkeolog Ali Hakan Eğilmez yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Zorlu koşullarda gerçekleşen bu çalışma sayesinde, yeni keşiflerle toplam uzunluğu yaklaşık 936 metreyi bulan Ayasofya ve çevresindeki yer altı menfezleri ve yapılarının üç boyutlu taraması yapılmıştır.  

Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER

1975’te İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 2000 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi kürsüsünde “Topkapı Sarayındaki Revan ve Bağdat Köşkleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde “Belgeler Işığında Ayasofya’nın Geçirdiği Onarımlar” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2005-2011 yılları arasında Ayasofya ve Topkapı Sarayı müzelerinde Kontrol Mimar olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında İstanbul Koruma Bölge Kurullarında üyelik yaptı. 2017 yılında Mimarlık alanında Doçent ünvanını aldı. Çeşitli kazı, yüzey araştırması, restorasyon proje ve uygulamalarında bilim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2011 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir. 

2005-2011 yılları arasında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü bünyesinde çalışırken denetlemesini yapmış olduğu restorasyon uygulamaları arasında Ayasofya ana kubbe kuzeydoğu çeyreği ve iç narteks mozaik ve bezemelerinin restorasyon ve konservasyonu işi, Topkapı Sarayı Adalet Kulesi ve Kubbealtı, Alay Köşkü, Bağdat, Revan ve Kara Mustafa Paşa Köşkleri, Dış Karakol Binası, Has Ahırlar, Kutsal Emanetler Dairesi (Has Oda), Mutfaklar, Silah Seksiyonu (Dış Hazine) restorasyonları ile Hırka-i Şerif ve Camisinin restorasyon ve konservasyonu yer almaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Dairesi teşhir tanzim projesi (2007), Topkapı Sarayı Müzesi Silah Seksiyonu teşhir tanzim projesi (2011), Selanik Atatürk Evi Müzesi restorasyon ve teşhir tanzim projesi (2013) ve uygulamalarının yanı sıra, Topkapı Sarayı Müzesi Askeri Depolar Sergi Salonları teşhir tanzim projesi (2014) ve Feshane Tasavvuf Müzesi fikir projesini (2015) hazırlamıştır. 2015 yılında Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Yarışması’nda Murat Polat ve Emre İşlek ile üçüncülük ödülünü almıştır.

Yunanistan, Norveç, Japonya ve İtalya’da bilimsel toplantılara katılmış, dersler vermiştir. Mimarlık tarihi, koruma ve müzecilik alanlarındaki yayınlarına 2016 yılında “Ayasofya ve