SELVA SUMAN : 24.11.2020 - FERİKÖY LATİN KATOLİK MEZARLIĞI YAPILARINDA ÜSLÛP OKUMALARI

SELVA SUMAN : 24.11.2020 - FERİKÖY LATİN KATOLİK MEZARLIĞI YAPILARINDA ÜSLÛP OKUMALARI

Kasım 2020 MIM-AD webinarında Dr.Selva Suman bizlerle olacak

24 Kasım 2020 19:00

 

FERİKÖY LATİN KATOLİK MEZARLIĞI YAPILARINDA ÜSLÛP OKUMALARI

1850’lerde kurulan ve halen İstanbul’un en büyük Katolik mezarlığı olma özelliğini taşıyan Feriköy Latin Katolik Mezarlığı, bir yönüyle İstanbul’un renkli mimarisi ve kültür mozaiğinin bir yansıması olurken aynı zamanda kentin Katolik ve Levantenleri için önemli ve çok katmanlı bir kültür mirasıdır. 

Diğer taraftan, İstanbul’da onsekizinci yüzyılda başlayan sosyokültürel değişimler kentin mimari dokusuna da yansımış, yabancı unsurların artarak kullanılması ile eklektik bir üslûp görülmeye başlamıştır. Toplumda “Batılılaşma” hareketleri ile Tanzimat sonrası yıllarda görülen yoğun yapılaşma sonucu Osmanlı başkentinde batılı tarzları anımsatan cepheler ve bezeme unsurları ile yeni yapılar belirmektedir.

Bu çalışmada Feriköy Latin Katolik Mezarlığında bulunan yapıların üslûp açısından irdelenmesine yer verilirken burada bulunan mezarlarda kullanılan süsleme ve bezeme unsurları incelenmekte, işaret ve sembollerin anlamları da kapsamı içinde açıklanmaktadır.

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Filiz Özer ve Yrd. Doç. Dr. Luca Orlandi’nin danışmanlığında yapılan doktora tezine konu olan üslûp analizi sonuçları ele alınarak, İstanbul’daki Katolik toplumunun kültürel kimliği ile ilişkilendirilmesi ve dönemin kentsel mimari değişimleri çerçevesinde değerlendirilmesi yapılacaktır.

SELVA SUMAN

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümünde Sanat ve Mimarlık Tarihi Programında yaptı. “Sessiz Şehir: İstanbul Feriköy Latin Katolik Mezarlığındaki Yapıların Üslûp Açısından Okunması” Başlıklı doktora tezini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Filiz Özer ve Yrd. Doç. Dr. Luca Orlandi danışmanlığında tamamladı. Araştırmaları çeşitli dergilerde makaleler ve kitap bölümleri olarak yayımlanmış olan Selva Suman, halen sürdürmekte olduğu iş hayatının yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi’nde Anadolu Medeniyetleri dersi vermektedir.