SERRA AKBOY İLK WEB SEMİNERİ : 15 ARALIK 2020

SERRA AKBOY İLK WEB SEMİNERİ : 15 ARALIK 2020

2020'nin son MİM-AD webinar'ında Dr.Serra Akboy İlk ile beraberiz:

15 Aralık 2020 Salı 19:00

ALİ SAİM ÜLGEN: TARİHİ KORUMA KÜLTÜRÜNÜ BİÇİMLENDİRMİŞ BİR CUMHURİYET AYDINI

“En büyük suçumuz tarihi gelenekleri ve idealist insan yetiştirmeyi esas vazife saymayı unutmaktır.”

Ali Saim Ülgen, 15 Aralık 1961

Bu sunum, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi ve sonrasında tarihi koruma felsefesi ve uygulamasını büyük ölçüde şekillendirmiş yüksek-mimar Ali Saim Ülgen’in (1913-1963) hayatı ve çalışmalarına odaklanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında doğmuş; Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş olan Ülgen, hayatının sonuna kadar cumhuriyet değerlerini savunmuş ve entelektüel birikimini ülkesinin kalkınmasına adamış bir Türk aydını çizgisinden hiç uzaklaşmamıştır. Bu bağlamda, elli yıllık ömrüne sığdırdığı sayısız metinde ve tarihi koruma projesinde Türk olmanın verdiği sonsuz gururu çalışmaları ile bütünleştirmiştir. Vatan sevgisini mimari mirasın korunması ile özdeşleştirmiş ve halkın tarihi eserler konusunda bilinçlenmesine odaklanan bir koruma kültürünü savunmuştur. Aynı çizgide, restorasyon çalışmasını müspet bir ilim olan yorumlamış ve yurt genelinde bilimsel onarım yöntemlerinin yerleşmesi için durmaksızın çalışmıştır. Erken Cumhuriyet Döneminin dinamikleri içinde, Türk Tarih Tezi’ni tarihi koruma kültürü ile içiçe değerlendirmiş ve dönemin biçimsel analiz yöntemlerini çalışmalarında kullanmıştır.


Dr. Serra Akboy İlk:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Serra Akboy İlk, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Programı’ndan yüksek lisans derecesine sahiptir. Bu süreçte US/ICOMOS uluslararası değişim programı, Historic American Engineering Record (HAER) bünyesinde New York Özgürlük Heykeli’nin rölöve çalışmalarında görev almıştır. Akboy İlk, Teksas A&M Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladığı doktora eğitiminin ardından Dallas’da çeşitli kültürel miras organizasyonlarında çalışmıştır. Halen, Collin College bünyesinde, tarihi koruma ve tasarım dersleri vermektedir. Çalıșma alanları arasında mimari çizim, dijital belgeleme teknikleri ve rölöve kuramı bulunmaktadır. Son dönem yayınları Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye