9 Mart Soner Şahin Semineri

9 Mart Soner Şahin Semineri

MİM-AD seminer programı içinde, bu ay, Yrd.Doç.Dr.Soner Şahin, Osmanlı Mimarlığında Değişim Yılları: I. Mahmûd Dönemi (1730-1754)" başlıklı seminerini verecektir. 9 Mart 2015 18:30 İTÜ Taşkışla Doktora salonu taksim Osmanlı mimarlığının uzun soluklu serüveni içinde, nispeten kısa bir dönem olmasına karşın bünyesinde pek çok yenilik barındıran ve yüzyılların içinden süzülerek gelen ince bir mimarlık bilincinin toplumun değişmesiyle birlikte nasıl evrilebildiğini gösteren bir dönemdir, I. Mahmûd’un padişah olduğu 1730–1754 arasındaki 24 yıllık dönem. Bu dönemde Osmanlı mimarlığında bir dönüşümün işaretleri başlamış, sonraki gelişmelere önayak olacak eserler verilmiş, ve aynı zamanda kendine özgülüğünü de koruyan bir mimari dil geliştirilebilmiştir. Seminerde, dönem yapılarından hareketle dönemin genel mimari nitelikleri ve mimarlık tarihi içindeki yeri üzerinde durulacaktır.