25 MAYIS 2015 SEDEN ACUN ÖZGÜNLER SEMİNERİ

25 MAYIS 2015 SEDEN ACUN ÖZGÜNLER SEMİNERİ

GELENEKSEL KİREÇ HARÇLARININ KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE ONARIM HARÇLARININ ÜRETİLMESİ: ANEMAS ZİNDANLARI VE YEDİKULE SURLARI ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Tarihi yapılarda kullanılan malzemeler, yapıldıkları dönemin yapım teknolojisi hakkında önemli bilgiler verdikleri için tarihi belge niteliği taşırlar. Bu nedenle, koruma ilkeleri açısından, kullanılan özgün malzemeler mümkün olduğu kadar yerinde korunmalı, malzeme işlevini kaybettiği durumlarda ancak aslına uygun malzemeler ile onarılmalıdır. Özellikle geleneksel harç ve sıvaların günümüzün çağdaş malzemeleri ile onarılması konusu çok tartışılmaktadır. Özgün harç ve sıvaların analizlerinin bilimsel bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yapılan yöntem belirleme çalışmaları henüz tam bir standarda sahip değildir. Bu sunumda, halihazırda yapılan restorasyon çalışmalarında yol gösterici olması amacıyla, yeni onarım harcının üretimi için gerekli olan; özgün harcın karakter analizi ile bozulma morfolojisinin tespitinde izlenebilecek deney sistematiği hakkında bilgiler verilecektir. Bu amaçla, Anemas Zindanları ve İstanbul Karasurları için yapılan çalışmalar örnek olarak anlatılacaktır. DOÇ. DR. SEDEN ACUN ÖZGÜNLER, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yapı Malzemesi Biriminde Doçent olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri programında tamamladı. 2000-2003 yıllarında, FORTMED isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında İstanbul Karasurları’nın Malzeme ve Yapım Teknikleri konusunda tam zamanlı olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları, malzeme koruma yöntemleri, malzeme performans ölçme-değerlendirme, malzeme ve sürdürülebilirlik, malzeme geliştirme ve üretim teknikleri vb. gibi konulardır. Bu konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları, AR-GE ve Döner Sermaye Projeleri bulunmaktadır.