9 KASIM 2015 AKIN SEFER SEMİNERİ

9 KASIM 2015 AKIN SEFER SEMİNERİ

ON DOKUZUNCU YÜZYIL İSTANBUL’UNDA TERSANE-İ AMİRE’NİN, EMEĞİN VE KENTİN DÖNÜŞÜMÜ 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme hamlelerinin merkezinde yer alan Tersane-i Amire’de köklü dönüşümler yaşandı. Bu dönüşümler yalnızca Tersane-i Amire’de yeni kurulan fabrika, atölye ve havuzlarla sınırlı kalmadı. Emek ilişkilerinin ve süreçlerinin de dönüşümüyle birlikte tersanede çalışanlar da Osmanlı sanayi işçi sınıfının en önemli unsurlarından biri haline geldiler. Bu seminerde bu sürece odaklanan doktora tez araştırmasının genel çerçevesi çizildikten sonra, Tersane-i Amire’deki dönüşümlerin bu dönemde özellikle Haliç bölgesinin sınıfsal yapısının oluşumuna ve kentin modernleşme sürecine olan etkileri tartışılacaktır. Akın SEFER , 2011 yılından beri Northeastern Üniversitesi Tarih bölümünde doktora öğrencisidir. Yüksek lisansını 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde, son dönem Osmanlı liman işçilerinin mücadeleleri üzerine yazdığı tezle tamamladı. Halen Orient-Institut Istanbul’da burslu araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir.