MİM-AD SEMİNERLERİ 16 Mart 2021 Salı 19:00 NURDAN TÜRKER

MİM-AD SEMİNERLERİ 16 Mart 2021 Salı 19:00 NURDAN TÜRKER

 

MİM-AD SEMİNERLERİ

16 Mart 2021 Salı 19:00 NURDAN TÜRKER

Kayıt için lütfen mimadseminerleri@gmail.com adresine eposta yollayarak adınızı-soyadınızı ve e-posta adresinizi bildiriniz. Katılım bağlantısı eposta yoluyla tarafınıza yollanacaktır.

 

VATANIM YOK, MEMLEKETİM VAR : İSTANBUL , İSTANBUL RUMLARI: MEKAN, BELLEK, RİTÜEL

«Meşhur Herkül'ün rakibi Andeus vardır. Onların ikisi birbirini yok etmeye çalışır. Herkül güçlüdür, Andeus'u tutar yere çalar, ama her yere vurduğunda daha zinde havaya fırlar. Andeus'un anası toprak ana. Dolayısıyla ayakları yere bastığı müddetçe onu yenmenin imkânı yoktur. Bunu öğrendikten sonra Herkül onu yerden koparır havada tutar ve orda öldürür. İstanbullu Rumlar aynı bu efsanevi Andeos gibidir. İstanbul’a ayakları bastıkça, kimse onları kolay kolay yok edemez. Ama onları burdan söküp attın mı …» (Mihail, İstanbul, 2011)

Bu kitap / tez sunumunun konusunu, Bizans’a dayanan, Osmanlıyı içine alan bir hafıza içinde kurulan ve yaşatılan Rum Ortodoks ritüellerin kimlik ile bağlantısı oluşturmaktadır. Rum Ortodoks dinî ritüellere, kuşaklar boyunca kültürel olarak canlı tutulan bir anlam dünyası, bir bellek olarak yaklaşmak gerekir. Ortodoksluk mezhebinde bellek pek çok ritüelin temeli olmasının yanında, kitlesel göç gibi kırılmalar yaşamış toplumlarda bellek, kimliğin varlığını koruma aracı olarak öne çıkmaktadır. Göç etmek kişilerin mekânsal duyumunda sarsıntı yaratan bir olgudur. Mekân kimliğin yerleştirildiği bir anlamlandırma, etkileşimlerden ve anılardan oluşan bir örüntü olduğu için göçle birlikte sorunsallaşmaktadır. Efsanede Herkül, ancak Andeus’u topraktan ayırınca yok edebilmiştir. Güçlendiren de zayıflatan da mekâna ilişkin duygulanımdır. Bu kitap, Rum toplumu ile İstanbul arasında onları hem güçlü kılan hem de göçle zayıflatan yakın bağları irdelemektedir.

 

Nurdan Türker

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü’nde lisans programından sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Basında Fotoğrafın Kullanılması, Fotoğrafın Altyazı İlişkisi” başlıklı tezi ile yüksek lisans öğrenimini bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji doktora programını, “İstanbul Rum Ortodoks Dinî Ritüellerde Aidiyet Algısı ve Temsili” başlıklı tezi ile 2013 yılında tamamladı. Bu teze dayalı, Vatanım Yok Memleketim Var isimli kitap, 2015 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Kitabın Yunancası 2018 yılında, İngilizcesi 2020 yılında basıldı.