14 ARALIK 2015 EFE DUYAN SEMİNERİ

14 ARALIK 2015 EFE DUYAN SEMİNERİ

MİMAD SEMİNERLERİ : EFE DUYAN SEMİNERİ 14.12.2015 18:30 Taşkışla Doktora seminer salonu - İstanbul WALTER GROPIUS İLE ERWIN PISCATOR'UN TOTALTHEATER PROJESİ'NDE ELEŞTİREL BİR ARAÇ OLARAK MİMARİ MEKANIN OLANAKLARI Mimari nesnenin bir eleştiri aracı olabilme ve bireyin imgeleminde eleştirel bir etkinliği tetikleme olasılığı tezin temel tartışma konusudur. 1920’ler Almanya’sında Walter Gropius ve Erwin Piscator tarafından tasarlanmış Totaltheater Projesi’nde tiyatronun verili icra biçimlerine ilişkin ciddi bir muhalefetin gözlemlenmesi ve bunun belirgin bir şekilde dışavurulması, projeyi eleştirel edim kavramının billurlaştığı bir çalışma haline getirmektedir. Bu eleştirel yaklaşım sonucunda, önceden verilmiş bir mimari izlencenin üç boyutlu ifadesinin ötesinde, muhalif bir manifesto olarak da adlandırılması mümkün olan bir tasarım ortaya çıkmıştır. Bu durum Totaltheater'i tekil mimari nesnenin eleştirel anlamlar içerme gizilgücü açısından modern mimarlık bağlamında farklı bir konuma çekmektedir. Projenin tasarlandığı dönemin siyasi tarihi, kültür ve sanat ortamı, Walter Gropius ile Erwin Piscator’un yaşamı ve çalışmalarının yanı sıra eleştirellik kavramının kuramsal bir açıdan doğuracağı sonuçlar da tezin gündeme getireceği tartışmalar arasında yer almaktadır. Efe Duyan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Efe Duyan, ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunudur. YTÜ Mimarlık Tarihi Programı’nda tamamladığı yüksek lisansının ardından, 2013 yılında MSGSÜ Mimarlık Tarihi doktora programını tamamlamıştır. Mimarlık alanında Theory for the Sake of the Theory, House & Home, Creativity Autonomy and Function, Architecture and Writing, Architectural and Text başlıklı bildiri kitapları ile Mimarlık ve Özerklik başlıklı derleme kitabının editörlüğünü üstlenen Duyan’ın mimarlığın yanısıra edebiyat alanında da üretimleri bulunmaktadır. 2002’den bu yana çeşitli dergilerde şiir ve yazıları yayımlanmış; bazı şiirleri Almanca, Çekçe, Çince, Danca, Fransızca, Hırvatça-Sırpça, İbranice, İngilizce, İtalyanca, Macarca, Makedonca, Yunanca, vd. dillere çevrilmiştir.