MİM-AD SEMİNERİ : 22 Nisan 2021 19:00 – Tuğçe Tezer

MİM-AD SEMİNERİ : 22 Nisan 2021 19:00 – Tuğçe Tezer

 

MİM-AD SEMİNERİ : 22 Nisan 2021 19:00 – Tuğçe Tezer

ANTAKYA'NIN TARİHİNE YENİDEN BAKMAK

Kayıt için lütfen mimadseminerleri@gmail.com adresine eposta yollayarak adınızı, soyadınızı ve eposta adresinizi bildiriniz. Katılım posta bağlantısı epostanıza yollanacaktır.

"Yerleşmeleri oluşturan farklı bileşenlerin geçmişten günümüze gösterdiği süreklilik ve süreksizliklerden oluşan yerleşme tarihi çalışmaları, yerleşmelerin bugününün anlaşılması ve geleceğinin yönlendirilmesinde önemlidir. Yerleşme tarihi analizine ilişkin mevcut yöntemlerin (ölçek, zaman, disiplinlerarası bakış açısından) yetersiz kaldığı, yeni ve kapsamlı yöntemlere ihtiyaç olduğu düşüncesiyle başlanan seminere konu bu Doktora çalışmasında; kentsel morfoloji ve tarihsel coğrafya araştırmalarının analiz araçları ve kavramsal çerçeveleri açısından sunduğu yaklaşımların biraraya getirilmesiyle kurulan bir yerleşme tarihi analizi çerçevesi önerilmiştir. Yerleşme tarihi analizine yeterince dahil olmadığı düşünülen görsel verilerin de yazılı verilerle eşzamanlı olarak araştırma sürecine dahil edilmesi, yerleşme tarihi çalışmaları açısından önemli bir eksiğin kapatılmasına olanak sağlamaktadır. İncelenen eski harita, plan ve çizimler ile yazılı kaynaklar, Antakya’nın yerleşme tarihinin bu çerçevede farklı katmanlarını ele alacak biçimde araştırılmasının malzemesini oluşturmuştur. Çalışmada toplumsal, ekonomik, kültürel bileşenler ve değişimlerin mekândaki izlerinin, sürekliliğinin ve etkileşiminin anlaşılabilir bir çerçevesinin çizilmesi, buradan hareketle farklı nitelikteki yerleşmelere -koşulları ve kısıtlılıkları ifade etmek kaydıyla- uyarlanabilir bir yerleşme tarihi analizi çerçevesi oluşturulması, yerleşmeyi anlamaya olanak vermeyen ve yerleşmenin geleceğine dair öngörü geliştirmeye imkân sağlamayan durağan yapıdaki yerleşme tarihi analizi anlayışına dair bir eleştiri ve bu sorunu aşmak için alternatif bir çerçeve önerisine ulaşmak amaçlanmıştır. Sunumda, 19. yüzyıldan günümüze kadar olan dönem için Antakya kenti ölçeklerarası, dönemler arası ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla incelenerek, tezin önerdiği yerleşme tarihi analizi çerçevesinin olanak ve kısıtlılıkları üzerinden tartışılacaktır."

Tuğçe Tezer, yüksek şehir plancısı, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Araştırma Görevlisi. Lisans eğitimini 2010 yılında “Haydarpaşa Gar ve Liman Alanı’nın Dönüşümü” tez çalışmasıyla, Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarımı yüksek lisans eğitimini 2013 yılında “Floransa'nın Kent Makroformunun Köprüler Etkisinde Değişimi” tez çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl başladığı Doktora eğitimini ise 2019’da “Yerleşme Tarihi Çalışmaları İçin Bir Çerçeve: Antakya Örneği” başlıklı Doktora teziyle tamamladı. International Journal of Education in Architecture and Design (IJEAD) ve MSGSÜ Tasarım+Kuram hakemli dergilerinin editör kurulunda yer alan Tuğçe Tezer, akademik çalışmalarını yerleşme tarihi, kentsel morfoloji, tarihsel coğrafya, şehircilik, eskiz ve&n