SEMİNER : EZGİ YAVUZ - 3 Mayıs 2021, Pazartesi, 19:00 - II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE’DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU

SEMİNER : EZGİ YAVUZ - 3 Mayıs 2021, Pazartesi, 19:00 - II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE’DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU

 

MİM-AD SEMİNERLERİ 3 Mayıs 2021, Pazartesi, 19:00

Ezgi YAVUZ

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE’DE MİMARLIK-SANAT DİYALOĞU

Sunum, Türkiye’de II. Dünya Savaşı sonrasında  mimarlığın sanat ile kurduğu diyaloğu konu edinen; sanat ve mimarlık arasındaki birliktelik düşüncesinin oluşumunu ve bu ilişkinin anlamını ana hatlarıyla ortaya çıkaran kitabın içeriğinden oluşmaktadır. Ara Dönem (interregnum) olarak adlandırılan yüzyıl ortası modernizmi mimarlık söylemi ve üretimi açısından içsel bir eleştiriyle yüz yüze gelmiştir. Bu eleştirel yaklaşım, dönemin ihtiyaçları için tatmin edici ve uygulanabilir çözümler  sunması beklenen “modern” olanın yeni yorumlarını aramaktadır.

Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de dönemin güncel tartışmaları ve gerçekleşen örnekleri, benzer tartışmalara ve uygulamalara tanık olmuş daha geniş bir çerçevedeki mimarlık bağlamına referansla okunmaya çalışılmıştır. Diyaloğun düşünsel altyapısını ve pratiğini oluşturan olgular ve bu ilişkide yer alan aktörler incelenmektedir. Dönemin genel atmosferi tarif edildikten sonra birlikteliğin inşası eğitim alanı, yayın alanı ve dönemin tartışmaları üzerinden ayrı ayrı ele alınarak ortaya konulmaktadır. Çalışmadaki esas amaç ise söz konusu bağlam içinde modern mimarlığa modern sanatı dahil etmenin niyetini anlamaktır. Bu doğrultuda iş birliğinin tasarımı ve anlamına yoğunlaşan çalışma, sanat ve mimarlığın toplumla kurduğu diyalog ve yerel-evrensel arasındaki ikilik çerçevesinden konuyu yorumlamaktadır.

Ezgi Yavuz, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Mimarlık Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü programından  Prof. Dr. Elvan Altan’ın danışmanlığında yazdığı “An Aesthetic Response to an Architectural Challenge: Architecture’s Dialogue with the Arts in Postwar Turkey” başlıklı doktora teziyle 2015 yılında mezun olmuştur. 2015-2019 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2019’dan bu yana Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve II. Dünya Savaşı sonrası dönemde mimarlık ve mimarlık-sanat ilişkisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.