29 Mayıs 2021 MİM-AD YÜKSEK LİSANS TEZLERİ SEMPOZYUMU

29 Mayıs 2021 MİM-AD YÜKSEK LİSANS TEZLERİ SEMPOZYUMU

MİM-AD Yüksek Lisans Tezleri Sempozyumu

29 Mayıs 2021

Katılım için mimadYLsempozyumu@gmail.com adresine ad, soyadı,e-posta ile katılınmak istenen OTURUM nosu bildirilmelidir. 

PROGRAM

------------------------------------------------------------------------------

10:00  Açılış Konuşması – Seda Kula Say, Doç.Dr.

10:15 - 12:00           OTURUM 1 – moderatör Bilge Ekin İnan

Beril Sarısakal    “Edirne'de bir maziperest: Tosyavizâde Doktor Rıfat Osman”

Ertan Erat  “Osmanlı Dünyasında Zamanın Değişimi ve  Mekanın Dönüşümü : 19.yy’ın İkinci Yarısında İstanbul Kenti”

Seda Baydaş  “Osmanlı Mimarisinde Eklektisizm ve Nigoğos Balyan”

Zülal Gürbüz “Geç Osmanlı Başkentinde Seyir Mekanlarındaki Değişim”

30 dakikalık Oturum 1 – soru-cevap bölümü

12:00 - 12:20 ARA

12:20 - 14:05          OTURUM 2 – moderatör Ebru Pakel

Ece Konuk “Gülhane Parkı'na biyopolitik bir bakış: bahar ve çiçek bayramı'nda anlatılar, bedenler ve iktidar”

Medine Rasimgil “Rus yönetiminde Kars şehir merkezinin imarı ve anıtsal Yapıları”

Ayşe Merve Çilingir “Ziraat bankası'nın taşradaki yüzü: şube yapıları ve bağlamları”

Canse Yüzer “Rebii Gorbon: Mimarlık ve seramik arasında bir kariyer”

30 dakikalık Oturum 2 – soru-cevap bölümü

14:05 - 14:25 ARA

14:25 - 16:10           OTURUM 3 – moderatör Burcu Selcen Coşkun, Doç.Dr.

Bilge Ekin İnan “Halit Femir’in (1910-1954) Hayatı ve Mimarlığı”

Eylem Keskin “Modern Yerleşimlerde  “Sürdürülebilir Komşuluk”; Kadıköy, Moda”

Neşe Nur Akkaya “Turgut Cansever ve Louis I. Kahn Mimarileri üzerine soruşturmalar: Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Kimbell Sanat Müzesi”

Vinzenz Hörmann “Şehircilik tarihçisi olarak Ernst Arnold Egli”