21.12.2021 EMİNE ATALAY SEÇEN : DOLMABAHÇE SARAYI BAHÇELERİNİN 19. YY TASARIM ÖZELLİKLERİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ

21.12.2021  EMİNE ATALAY SEÇEN : DOLMABAHÇE SARAYI BAHÇELERİNİN 19. YY TASARIM ÖZELLİKLERİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ

 

MİM-AD 21 Aralık seminerinde Dr.Emine Atalay Seçen'in DOLMABAHÇE SARAYI BAHÇELERİNİN 19. YY TASARIM ÖZELLİKLERİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ başlıklı sunumu olacak

21.12.2021  19:00  

katılım linki  için mimadseminerleri@gmail.com adresine ad soyadı ve epostanızı bildiriniz.

....

Dolmabahçe Sarayı ve yakın çevresi, konumlandığı tarihsel düzlemin kültürel ve doğal değerlerinin nitelikleri bakımından önem taşıyan “Tarihi ve Kültürel” bir çevredir. Saray, 19. yüzyılın ortalarında, yüksek noktaları askeri yapılarla çevrili olan Dolmabahçe Vadisi’nin kıyıda Bezmi Alem Valide Sultan (Dolmabahçe) Camii’nin sınır oluşturduğu düzlükte; arkasındaki Bayıldım bahçesini de içine alan tepeler ile kıyı arasında gelişim göstermiştir.

İmparatorluğun Reformlar Dönemi’ni yansıtan Dolmabahçe Sarayı ve bahçeleri, Osmanlı-batı kültürünün sentezi olarak ortaya çıkmış, döneminin sosyo-kültürel yaşam biçimini ve açık mekan kurgulanmasını yansıtmıştır.   Saray bahçesinin biçimlenişinde ve bitkisel öğelerinin tasarımında, sarayın inşa edildiği dönemdeki sanatsal eğilimler kadar, mekansal kullanımlar, üzerinde bulunduğu topoğrafya, teşkilat düzeni ile yaşam biçimi etkili olmuştur. Sarayın ana kitlesine dik olarak yerleştirilen yüksek duvarlar ile taş babalara monte edilmiş demir parmaklıklar, farklı fonksiyonlara sahip yapıları birbirinden ayırarak bahçelerin de bölümlere ayrılmasına ve dolayısıyla bahçelerinde birbirinden bağımsız olarak tasarlanmasına neden olmuştur.  Yapıların üstlendiği fonksiyonlara uygun olarak bahçelerin gerek parter düzenleri gerekse bu parterlerdeki bitkisel düzenlemeler şekillenmiştir. Sarayın bahçeleri, birbirinden farklı sebeplerle, ilk düzenlendikleri plan ve plantasyon özellikleri ile bugüne ulaşamamışlardır. 

Bu çalışmanın amacı, sarayın bahçelerinin 19. Yüzyıl tasarım ilkelerinin aktarılmasının yanı sıra  bahçelerin geçirmiş olduğu değişimleri aktarmaktır.

Emine Atalay Seçen, Lisans Eğitimini 2000 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı’nda tamamladı.  2011 yılında Doktora derecesini “Dolmabahçe Sarayı ve Bayıldım Bahçeleri 19. Yüzyıl Tasarım İlkeleri” başlıklı tezi ile aldı..