30 Ocak 2017 Deniz İkiz Kaya Semineri: 18:30 Taşkışla (İTÜ) Doktora Seminer Odası

30 Ocak 2017 Deniz İkiz Kaya Semineri: 18:30 Taşkışla (İTÜ) Doktora Seminer Odası

Küresel Miras Kentleri: Küresel Kentlerdeki Dünya Miras Alanlarının Yönetim Karmaşası - İstanbul Örneği Bu seminer küresel kentlerdeki Dünya Miras Alanlarının yönetim karmaşasına odaklanmaktadır. Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan köklü değişim ve dönüşüm sürecinde küresel kentler, uluslararası politikaların ve ekonomik kararların şekillenmesinde önemli merkezler olarak öne çıkarlar. Bu kentlerde hakim olan kentsel dönüşüm ve gelişim dinamiklerinden beslenen uygun olmayan kentsel müdahaleler, kontrolsüz turizm ve çevre kirliliği gibi faktörler, bu kentlerdeki kentsel mirasın korunması üzerinde genel olarak olumsuz etki yaratırlar. Diğer taraftan, bu öncü kentler bir rekabet unsuru olarak kendi kültürel varlıklarını öne çıkarırlar. Tüm bu etmenler, küresel miras kentlerinin yönetimi hususunda farklı seviyelerde karmaşa ve zorluklar olarak ortaya çıkarlar. Bu kapsamda incelenen Mexico City, İstanbul ve Paris küresel miras kentlerinin yönetim mekanizmalarına kısaca değinilerek, bu seminerde İstanbul Tarihi Yarımada örneği üzerinde durulacaktır. Deniz İkiz Kaya, 2008 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'nde lisans programından mezun olduktan sonra, 2010 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamında İ.T.Ü. Maçka Silahhanesi Binası üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Hemen akabinde İngiltere'de Oxford Brookes Üniversitesi Teknoloji, Tasarım ve Çevre Fakültesi'nde doktora programına başlamış olup, küresel kentlerdeki Dünya Miras Alanlarının yönetimi konusunda çalıştığı doktora tezini tamamlamak üzeredir. Bu süreçte, Oxford Brookes Üniversitesi Mimarlık Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmış ve kültürel miras yönetimi, tarihi çevre koruma ve tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır.