MİM-AD SEMİNERLERİ İmre ÖZBEK EREN 18.10.2022

MİM-AD SEMİNERLERİ  İmre ÖZBEK EREN 18.10.2022

 

İmre ÖZBEK EREN

“KENTSEL VE TOPLUMSAL BİR ALAN OLARAK KOMŞULUK BİRİMİ/ MAHALLE ÜZERİNE BİR İRDELEME”

18.10.2022 Salı 18:00

Zoom üzerinden online yapılacak seminere kayıt için lütfen mimadseminerleri@gmail.com adresine isim-soyadı ve eposta adresinizi bildiriniz.

Bu seminerin temel çıkış noktasını, İmre Özbek Eren’in 2017 tarihli “Mahalle: Yeni Bir Paradigma Mümkün mü?” başlıklı kitap çalışması oluşturmaktadır. Kitap, değişen paradigmalar altında bugün mahallenin anlamını sorgulamaya odaklanırken, devamında mahallenin sürdürülebilir nitelikleri bağlamında yeni bir paradigmanın, yorumun mümkün olabilirliğine cevap aramaya çalışır.

Ancak bu noktada İmre Özbek Eren, kitabın orijinal sorunsalını irdelemenin yanısıra, aradan geçen beş yılda yaptığı yayınlar paralelinde beliren yeni sorularla birlikte mahalle konusunu yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Mahalle/komşuluk biriminin kentsel ve toplumsal bir yaşam alanı olarak, mimarlık-planlama kuram ve pratiğindeki karşılığı aranırken, bugünkü sosyo-kültürel ve liberal politikalara bağlı olarak nasıl dönüştüğü de anlaşılmaya muhtaçtır. Mekân epistemolojimizi şekillendiren bu arka plan anlaşılmaksızın, kente, kültürel mirasa, doğal çevreye veya toplumsal sorunlara ilişkin bir söz söylemek mümkün değildir. Küresel paradigmaların etkisiyle değişen-dönüşen kent ve toplum yaşantımız, ‘meta-verse’in tartışıldığı şu günlerde acaba nereye evirilmektedir? Mekânın ki yer-yok/yer arasında salınım yaptığı bu perspektifte, bu çalışmaya konu olan mahalle/ komşuluk birimine dair neler söylenebilir? Sürdürülebilir değerlerden bahsederken, bunlar hangi bağlamda gerçeklik kazanabilir? Diyalektik biçimde uzamı daralan küresel dünyamızda, yerel olan giderek önem kazanmakta iken, bu çalışma bağlamında mekân-toplum-mahalle ekseninde bakış noktası nasıl belirlenebilir? Gibi zihin açıcı sorular mimarlık kuram ve pratiğini etkilediği kadar bilimsel araştırma süreçlerini de şekillendirmektedir. Tüm bu tartışmaların, yeni çalışmalara kapı aralaması beklenmektedir.

Prof.Dr.İmre ÖZBEK EREN, Mimarlık eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde (1997), Yüksek Lisans çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Programı’nda (2000) , doktorasını ise Mimar Sinan Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları Programı’nda  (2006) tamamlamıştır.

1999-2018 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Lisans düzeyinde mimari projeler yanı sıra uzmanlık alanlarıyla ilintili çeşitli dersler vermiştir. Benzer şekilde yüksek lisans ve doktora düzeyinde de tez yürütücülüğü görevi yanı sıra proje, seminer ve kuramsal dersler vermiştir. Pek çok idari görev üstlenmiştir. 2018-2022 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde görev almıştır. Aralık 2020 tarihinden bugüne Marmara Üniversitesi’nde görev almaktadır.

Mimarlık meslek pratiğine dair çalışmalar kısmen devam ederken, akademik &c