MİM-AD SEMİNERLERİ 23 MAYIS 2023 19:30 ZEYNEP EMEL EKİM

MİM-AD SEMİNERLERİ  23 MAYIS 2023 19:30  ZEYNEP EMEL EKİM

MİM-AD SEMİNERLERİ  23 MAYIS 2023 19:30

ZEYNEP EMEL EKİM 

KÜLTÜREL, TARİHSEL VE ÇEVRESEL KORUMA OLGUSU BAĞLAMINDA AYAZAĞA KASIRLARI’NIN İRDELENMESİ

Seminer çevrimiçi olarak Zoom ortamında yapılacaktır. Kayıt için lütfen mimadseminerleri@gmail.com adresine eposta ile adınızı ve eposta adresinizi bildiriniz. Zoom link’i eposta ile tarafınıza gönderilecektir.

Ayazağa Çiftlik-ı Hümayunu içinde yer alan kasırlar, etrafındaki yapılarla beraber bir kompleks olarak tasarlanmışlardır. Bu kompleksin ilk inşasındaki ana yapıları, Ayazağa Kasr-ı Hümayunu, Süvari Köşkü, Istabl-ı Has, Çinili Köşk, Mutfak (nalbanthane), Kebir Kuşluk ve Su Deposu’ndan ibarettir. Ancak zaman içerisinde bu yapılardan Kebir Kuşluk, Istabl-ı Has’ın yanı sıra daha sonraki dönemlerde eklenen bazı çiftlik yapıları yok olduğundan günümüze ulaşamamıştır. Ayazağa Kasırları, I. Dünya Savaşı’nda Süvari Küçük Zabit Mektebi’nin taşınmasından 1986 senelerine kadar askeri amaçlı kullanılmıştır.  

 

Günümüze gelemeyen döneminin Istabl-ı Âmire Müdürlüğüne bağlı olan Ayazağa Harası (Istabl-ı Has)’nın yıkılışına kadar olan tarihsel süreç, çeşitli kurumlara ait arşiv belgeleri, fotoğraf ve haritalarla tespit edilmiştir. Koruma Kurulu kararlarından, bazı yazışma ve tutanak kayıtlarından 1993 senesinde tescil edilen manejin bu sene içinde veya bu seneyi takip eden birkaç sene içinde yıkıldığı, nadir ve ünik bir tescilli kültür varlığı olan manejin yıkımına karşı hiç bir müdahalenin yapılmadığı da ortaya konulacaktır.

2006 yılına kadar hiçbir idari ve inşai işlem yapılmayan parseldeki aykırı uygulamaların giderilmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan girişimler sonucunda imar planları ve kiralama işlemleri neticelendirilmiştir. İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.01.2007 tarih ve 780 sayılı kararı ile 3 pafta, 2 ada, 38 parselin kiralanması veya tahsis edilmesinde sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olan bu arazi, Turkmall şirketine Ayazağa Kültür ve Kongre Merkezi olarak kullanılmak üzere 49 yıllığına kiralanmıştır.

Bütün bu belgeler ve elde edilen yeni bulgular ışığında Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilmiş olan Ayazağa Kasırlarının farklı dönemlerde geçirdiği değişimler ile yapıldıkları dönemde sahip oldukları ünik karakter, günümüzdeki kullanımı ve koruma sorunları dikkate alınarak bu sunumda ana hatlarıyla değerlendirilecektir.

Zeynep Emel Ekim, 1994 senesinde Beşiktaş Kız Lisesi’ni bitirdi. 2002 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde, İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (Master of Business Administration – MBA)’nı 2004 senesinde bitirdi. 2018 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, “İstanbul'da Sultan Abdülaziz Dönemi Kasırları Arasında Ayazağa Kasırlarının