5.ÇAĞDAŞ MİMARLIK VE SANAT SEMPOZYUMU - MSGSÜ

5.ÇAĞDAŞ MİMARLIK VE SANAT SEMPOZYUMU - MSGSÜ

24 Mart 2022'de MSGSÜ tarafından Prof.Dr.Bülent anısına 5.si düzenlenen sempozyum İstanbul Resim-Heykel Müzesi Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

10:00-10:30 Açılış konuşmaları

10:30- 12:00 1.Oturum ( Moderatör Prof.Dr.Ayla Antel )

Doç.Dr.Sıla Durhan - "Kentsel Bellekte Mimarlık ve Sanat Birlikteliği: Apartmanların Seramik Duvar Panoları

Prof.Dr.Zeliha Berksoy - "Yirminci Yüzyıl Sanat'ı ve Tiyatro Ekolleri"

Prof.Dr.Kamran İnce - "Domes&Domes&Domes"

13:00-14:30 : 2.Oturum ( Moderatör : Doç.Dr.Meltem Özkaraman Şen)

Dr.Öğr.üyesi Demet Arslan Dinçay - "İç Mekanda 'Modern'... Anlamsal Karşılıkları Sinema Üstünden Okumak"

Prof.Dr.Filiz Özer - "Pop-Art'ın Mimariye ve Eşya Tasarımına Etkisi"

Mimar Nevzat Sayın - "Mimaride Estetik bir Mesele Olarak Sanat"

15:00-16:30 - 3.Oturum (Moderatör : Dr.Öğr.üyesi Özge Gündem )

Dr.Öğr.Üyesi Efe Duyan - "Şiirin Mimarlığı : Mimari Kompozisyon Öğelerinin Şiirde Kullanımı"

Prof.Dr.Murat Şen - "Islak Kent Projesi ile Kente Bakış"

Dr.Öğr.üyesi Can Aytekin - "Resim Mimari İlişkisi : Boş Ev Sergisi"