Çağdaş Kentin Büyülü Geçmişi - Dünyadan Tarihi Çevre Koruma Örnekleri

Çağdaş Kentin Büyülü Geçmişi - Dünyadan Tarihi Çevre Koruma Örnekleri

Çağdaş Kentin Büyülü Geçmişi - Dünyadan Tarihi Çevre Koruma Örnekleri
Derleyenler: M.Oytun Kasapgil, K.Kutgün Eyüpgiller

MİM-AD Kitaplığı-1
İstanbul, Şubat 2013

         ÖNSÖZ
      Bu kitap, Mimarlık Fakülteleri'nde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde verilmekte olan Tarihi Çevre Koruma içerikli dersler gözetilerek, özellikle restorasyon ve kentsel koruma alanında uzmanlaşmak isteyen mimar, şehir plancı ve diğer disiplinlerden öğrencilere ve konuya ilgi duyan meslek insanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

      Kitapta, farklı coğrafyalardan 33 ülkeye yer verilerek, bu ülkelerin koruma politikalarının ve tarihi çevre korumaya yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Coğrafi çeşitlilik ve diğer etkenlerden kaynaklanan farklı kültürel ortamlarda, koruma yaklaşımının da çeşitlilik gösterdiği anlaşılmaktadır. Yine de, tüm bu çeşitliliğe karşın, koruma sözkonusu olduğunda evrensel ölçülerde ortak paydaların varlığı açıkça izlenmektedir. Bu durum, koruma kavramının evrenselliğini ispatlamakta, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında umutları artırmaktadır.

      Başta, bir dönem boyunca emek vererek kitaptaki metinleri kaleme alan öğrencilerimiz olmak üzere bu eserin oluşum sürecine katkıda bulunanlara ve emek verenlere teşekkür borçluyuz. Türkçe'de kentsel koruma alanında yabancı ülkelerle ilgili temel bilgilerin derli toplu bir arada bulunabildiği ilk eser olan bu çalışmanın, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza faydalı olacağını ve yeni çalışmalara ışık tutacağını umuyoruz.

      M. Oytun KASAPGİL   K.Kutgün EYÜPGİLLER