Tarihi Yığma Yapılarda Hasar Teşhisi

Tarihi Yığma Yapılarda Hasar Teşhisi

20 Mart 2013'te Prof.Dr.Görün ARUN, MİM-AD seminer dizisi kapsamında "Tarihi Yığma Yapılarda Hasar Teşhisi" başlıklı konferansını verdi.

SEMİNER ÖZETİ:

Seminer özeti www.mimad.org.tr altında makale/tezler bölümündeki pdf bağlantısındadır.