Selva Suman- OSMANLI MİMARLIĞINDA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ: NURUOSMANİYE’NİN TARİH YAZIMI

Selva Suman- OSMANLI MİMARLIĞINDA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ: NURUOSMANİYE’NİN TARİH YAZIMI

MİM-AD SEMİNERLERİ KAPSAMINDA Selva Suman "OSMANLI MİMARLIĞINDA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ: NURUOSMANİYE’NİN TARİH YAZIMI" başlıklı seminer gerçekleştirildi 14 Nisan 2014 18:30 İTÜ Taşkışla

SEMİNER ÖZETİ:

Seminerde, Osmanlı mimarlık tarihinde barok ve neo-klasik elemanların uygulandığı ilk anıtsal dini yapı olan Nuruosmaniye Camii ve külliyesinin tarih yazımındaki yeri ele alınacaktır. İnşaatına onsekizinci yüzyıl ortalarında I. Mahmud tarafından başlanan ve III. Osman devrinde tamamlanan Nuruosmaniye, özellikle bezeme dili ve bir daha tekrar edilmeyen at nalı şeklindeki avlusu ile dönemine gore “olağandışı” sayılabilecek pek çok Batılı detayı sergilemektedir. Onsekizinci yüzyıl dinamikleri ışığında yapının yenilikçi özelliklerine değinildikten sonra, bu yabancı unsurların dönemin Osmanlı yazarları tarafından nasıl algılandığı irdelenecektir. Onsekizinci yüzyılda Osmanlı başkentini ziyaret eden yabanci gezgin ve yazarların Nuruosmaniye hakkındaki görüşleri ele alınacak ve Osmanlı yazarların fikirleri ile karşılaştırılacaktır. Daha sonra, yirminci yüzyılda sanat ve mimarlık tarihi alanında yapılan çalışmalar değerlendirilerek modern tarih yazımında Nuruosmaniye’nin nasıl ele alındığı sorgulanacak, Osmanlı mimarlık tarihinde bir “Değişim Simgesi” olarak algılanışı da incelenecektir.