Pınar Aykaç semineri : Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Arkeoloji Parkı’yla İlgili Farklı Kurgulamalar

Pınar Aykaç semineri : Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Arkeoloji Parkı’yla İlgili Farklı Kurgulamalar

MİM-AD Doktora seminer programı kapsamında Pınar Aykaç "Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Arkeoloji Parkı’yla İlgili Farklı Kurgulamalar" başlıklı semineri gerçekleştirmiştir. 12 Ocak 2015 Pazartesi 18:30 Taşkışla (İTÜ Mimarlık Fakültesi ) Giriş kat Doktora seminer salonu

SEMİNER ÖZETİ:

Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Arkeoloji Parkı’yla İlgili Farklı Kurgulamalar Pınar Aykaç Kültür eksenli kentsel dönüşüm politikalarının bir parçası olarak müze kavramı yapı sınırından kente yayılmış ve kentsel dönüşümün önemli bir aktörü haline gelmiştir. Günümüzde, kültürün somut ve somut olmayan pek çok özelliği müzelerde sunulmakta, terkedilmiş yapıların çoğu müzeye çevrilmekte ve tarihi alanlar müze alanları veya açık hava müzelerine dönüştürülmektedir. Müzeleşme; etki alanını fiziksel olarak kentsel bağlamda, kavramsal olarak ise değişen koruma yaklaşımı ve ideolojilerle sürekli genişleten bir mekanizma olarak tanımlanabilir. Bir yapının müzeye dönüşmesi yapının fizikselliği ve belli çağrışımlarını ön plana çıkarırken, aynı zamanda diğer bütün çağrışımlarını görmezden gelmektedir. Bu nedenle müzeleşme anlamlandırma ve yoketmeyi içeren iki yönlü bir süreç olarak kenti değişen ideolojiler ve talepler doğrultusunda sürekli dönüştürür. Süreç çoğunlukla arındırma, çarpıtma ve müzeleşen varlıkların anlamlarının bozulmasıyla sonuçlanmakta ve günlük yaşamı tehdit etmektedir. Türkiye gözönüne alındığında ise; Sultanahmet Bölgesi, Aya İrini’nin sergi mekanı olarak düzenlenmesinden günümüze kadar, kent ölçeğinde değişen müzeleşme yaklaşımlarının izlendiği en önemli alanlardan biridir. Bu bağlamda araştırma, Sultanahmet bölgesi üzerinden müzeleşmenin yapı sınırlarından çıkıp kentse nasıl yayıldığı ve değişen ideoloji ve kültür politikalarıyla geçmişin müzeleşme yoluyla kent formunda yeniden nasıl oluşturulduğu ve kavramsallaştırıldığına ilişkin sorular gündeme getirmektedir.