İbrahim Türkeri: TÜRKİYE’DEKİ TAPINMA MEKÂNI TASARIMLARI ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN SÖYLEMLER

İbrahim Türkeri: TÜRKİYE’DEKİ TAPINMA MEKÂNI TASARIMLARI ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN SÖYLEMLER

1985 Ankara doğumlu olan İbrahim Türkeri, 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansına yine Kocaeli Üniversitesinde başlamış, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans Mimari Tasarım Programında eğitim görmüştür. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazanan Türkeri, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım programında doktora yapmaktadır.

SEMİNER ÖZETİ:

Türkiye’de “cami sorunsalı” olarak adlandırılan konu; kutsal olmasının ötesinde, cami üzerine oluşmuş değer yargılarını aşmaya çalışan fikirlerin reddedilmesi ve mimarlığın yeniden üretim süreçlerinin önünde ciddi bir mesele olduğu için önemlidir. Bu mesele tarihsel olmasının yanı sıra güncelliği açısından da önemlidir. İslam tapınma mekânı sorunu toplumsal, kültürel, alışkanlıkları, yeni ve farklı yaklaşımları da içinde barındıran bir problemler bütününün tam da ortasında yer almaktadır. Bu anlamda meselenin üzerine gidilerek çözülmesi gerekmektedir. Toplumsal olarak bu yargılar kırılmadığı sürece, mimarlık alanında yeniden üretimde kendi gündemimiz dışında ki gündemlere bağımlı kalınmakta, gündem oluşturmaktan öte gündemi takip eden mimarlık ortamında var olunmaktadır. Başka bir deyişle; mimarlık ortamının ve ülkenin kendisinden kaynaklanan nedenlerle, uluslararası bir gündem oluşturmakta zorluk çekilmektedir. Bugün ülkede olmakta olan; cami sorunsalının mimarlık ortamının bilgi alanının dışında kalması ve cami kullanıcıları ile kentlilerin yoğun denemeler yığınına maruz kalmasıdır. Araştırmacı bu seminer kapsamında, denemeler yığınına kendi tasarımlarının süreçlerini paylaşarak eklemlenmektedir.