23 Kasım 2016 Seda Kula Say - "Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı’nda Alexandre Vallaury’nin yeri"

23 Kasım 2016 Seda Kula Say - "Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı’nda Alexandre Vallaury’nin yeri"

23 Kasım 2016 Çarşamba 18:30- Seda Kula Say - Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı'nda Alexandre Vallaury'nin Yeri - İTÜ Taşkışla, 131

SEMİNER ÖZETİ:

Osmanlı levanteni mimar Alexandre Vallaury, 1880-1909 arasında gerçekleştirdiği , hem nitelik ve nicelik açısından dikkate değer onlarca projeyle tanınır. Buna paralel olarak, ülkenin Batılı anlamda ilk mimarlık eğitimi veren kurumu olan Sanayi-i Nefise Mektebi Mimari şubesinde yirmibeş yıl boyunca tek mimari proje atölyesi yürütücüsü olarak onlarca mimar yetiştirmiştir. Bu bakımdan yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde ülkenin mimari çevresinin oluşmasında imzası olan başlıca aktörlerdendir. Uzun École des Beaux Arts eğitimi ve Paris deneyimi Vallaury’nin mimar kimliğini biçimlendiren temel bileşendir. İstanbul’a dönüşünden itibaren ise, bir devlet politikası olarak yeni Türk ve Osmanlı sanatını formüle etmek ve onu icra edecek mimar ve sanatçılar yetiştirmek amacını güden Osman Hamdi Bey ekibi içinde yer alması Vallaury’nin mesleki çizgisini belirleyen ikinci belirgin etki olmuştur. Bu güçlü altyapı ve ilişki ağı Vallaury’i kilit pozisyonlara ve üretken bir kariyere taşımıştır. Ama bu başarının ardında yatan başlıca etken belki de doğru zamanda doğru yerde oluşuydu. 1880’lerin başında Osmanlı mimarlık atmosferinin gündemini, Osmanlı-Türk mimarisinin tarihte kendini konumlandırabileceği yeni ve özgün tarz arayışları, büyük kentlerde yeni teknolojiyle gerçekleştirilmesi gereken altyapı ve imar işleri için acil uzman işgücü ihtiyacı, ve nihayet gittikçe artan sayıdaki, farklı beklenti, köken ve politik görüşlere sahip sermaye ve iktidar sahiplerinin gereksinim ve taleplerini uzlaştırabilecek tasarım çözümü talepleri belirlemekteydi. Beaux Arts Okulu mimarlık altyapısı, eklektik tasarım anlayışı ve Paris görgüsüyle donanmış olarak İstanbul’a dönen Alexandre Vallaury bu beklentilere çözümler üretme kapasitesine sahip kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Seda Kula Say 1992 Boğaziçi Üniv. Bilgisayar Mühendisliği, 1999 İTÜ Mimarlık Lisans, 2007 ‘de İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans mezunu. Ekim 2014’te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Prof.Dr.Afife Batur yürütücülüğünde “Beaux Arts Kökenli Bir Mimar Olarak Alexandre Vallaury’nin Meslek Pratiği ve Eğitimciliği Açısından Kariyerinin İrdelenmesi” başlıklı doktora tezini tamamladı. Halen Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Yrd.Doç.Dr.olarak görev yapmaktadır.