10 Şubat 2014 JALE BEŞKONAKLI SEMİNERİ

10 Şubat 2014 JALE BEŞKONAKLI SEMİNERİ

Müze-Sarayların Koruma Sorunlarına Önleyici Koruma Yaklaşımı ile Bir Bakış Dr.Jale Beşkonaklı 10 Şubat 2014 saat:18:30 Taşkışla 131

SEMİNER ÖZETİ:

Önleyici koruma yöntemiyle, kültürel mirasta hasara neden olan etkenlerin denetimine yönelik önlemler ve müdahaleler ile oluşabilecek hasarların engellenmesi hedeflenmektedir. Müze – saraylar ise kendilerine özgü koruma sorunları nedeni ile özel koruma yaklaşımlarını gerektirmektedir. Seminerde önleyici koruma bağlamında müze-sarayların koruma sorunları ile Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan önleyici koruma araştırmaları ele alınacaktır.