MİMAD (Mimarlık Kültürü ve Mirası Araştırmaları Derneği) Mimarlık Kültürü ve Mirasına ilişkin konulardaki araştırma ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur ve mimarlık; mimari restorasyon; geleneksel/tarihi yapı malzemelerinin korunması ve konservasyonu; tarih; mimarlık tarihi; sanat tarihi; arkeoloji ve ilgili diğer disiplinlerden olup serbest veya bir kuruma bağlı olarak çalışan tüm araştırmacılara açıktır.

TR - Ana Sayfa

 

MIMAD (Association for Researches in Architectural Culture and Heritage) is founded to support researches and scientific work in subjects related to Architectural Culture and Heritage and is open to all researchers working freelance or in any institution and with backgrounds in architecture, architectural restoration, preservation ad conservation of traditional/historic building materials, history, architectural history, art history, archaeology and all related disciplines.

ENG - Main Page