MİMAD Ana Sayfa

MİM-AD MAKALE ve TEZLER


Makale Uras, Büke, 12.05.2016
MİMARİ ÇİZİMLERİN İZİNDE (PDF LINK)

, , 24.04.2016

Makale Acun Özgünler, Seden, 25.03.2016
Özgünler Acun S., Gürdal E., Altaş Kahraman G.,“Anemas Zindanlarının Restorasyonunda Kullanılacak Onarım Harcının Üretimi İçin Yapılan Deneysel Çalışmalar”, Restorasyon/Konservasyon Çalışmaları Dergisi, sayı: 7, Ekim-Aralık 2010. (PDF LINK)

Makale Acun Özgünler, Seden, 25.03.2016
Arıoğlu N., Acun S., “A Research About a Method for Restoration of Traditional Mortars and Plasters: A Staging System Approach“, Building and Environment 41, pp. 1223-1230, 2006, (SCI-Expanded Index). (PDF LINK)

Makale Özlü, Nilay, 25.03.2016
Single p(a)lace, multiple narratives The Topkapı Palace in Western travel accounts from the eighteenth to the twentieth century, in "The City in the Muslim World", eds. Muhammad Gharipour & Nilay Özlü, Routledge (PDF LINK)

Makale Özgüleş, Muzaffer, 28.05.2014
Belgeler Işığında Gülnuş Emetullah Sultan’ın Galata'da Yaptırdığı Çeşmeler, Tasarım Kuram Dergisi, Cilt 10, Sayı 17, 2014, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi süreli yayını, İstanbul, ISSN: 13022636. URL: http://tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram (PDF LINK)

Diğer ARUN, Görün, 01.04.2014
20 Mart 2014 Görün Arun "Tarihi Yığma Yapılarda Hasar Teşhisi" başlıklı MİM-AD konferansındaki sunumun özetidir. (Sadece Üyeler)

Makale URAS, BÜKE, 11.09.2013
KIŞLANIN KOMŞULARI Istanbul Art News Eylül 2013 Sayı-1 S.54 (PDF LINK)

Makale Coşkun, Burcu Selcen, 25.05.2013
B. Selcen COŞKUN, D. BİNAN, 2013, “Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış”, Tasarım+Kuram Dergisi, Mayıs 2013, C:9, Sayı:15, s. 103-126, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, ISSN: 1 (PDF LINK)

Diğer Esmer, Mine, 29.03.2013
"Proposals for the integrated conservation of three Middle Byzantine Period churches and their neighborhoods in Istanbul"- Extended abstract (PDF LINK)